Léčba neplodnosti

  • Léčbou sterility se zabývám již přes 20 let.
  • Spolupracujeme s centrem IVF Iscare a.s. v Praze.
  • Od října 2018 nebudeme nadále stimulovat a připravovat pacientky na IVF v naší ambulanci.
  • Spolupráce s centrem trvá i nadále, jen v jiné míře.